Aktuell temperatur i Göteborg:      Stockholm:      Malmö:      Kiruna:

             

💖💋ELSA 5 år💥💘
...

Tomas sida   

*^*^*^*^*        YOGA        *~*~*~*~*

Ordet yoga kommer från sanskrit. Verbet med roten yuj betyder där "att lägga samman", "att sammanfoga", "att förena" eller "att tillfoga".
Det finns olika Yogaformer, däribland Ashtanga, Hatha, Yin-Yoga och Vinyasa.
Yoga bidrar till att du stärker små muskelgrupper och ökar stabiliteten i anklar, handleder och skuldror.
En annan mycket viktig aspekt med yoga är andning och fokus, och många tar med sig detta från yogan in till om man tränar annat.Självklarheter som att alltid försöka vara posetiv år så viktiga att upprepa för sig själv gärna som ett mantra
Min devis: "Den person som behärskar ögonblicket, behärskar livet." är det ultimata.

--------------      LYSSNA På KROPPEN OCH UNDVIK SKADOR NäR DU TRäNAR        --------------
Orsaken till �vertr�ning �r oftast att n�r man tycker att tr�ningen g�r tungt, feltolkar och tror att detta beror p� f�r lite tr�ning och d�rf�r l�gger p� ett extra kol,
n�r den egentliga orsaken i st�llet �r att kroppen inte f�tt tid att �terh�mta sig och skulle beh�va vila.
D� hamnar man i en ned�tg�ende spiral som kan leda till �vertr�ning och som kan ta flera �r att komma tillbaka ifr�n.


- Man m�ste �ta r�tt m�ngd, samt r�tt kost f�r att g� ner i vikt eller bygga muskler. �ter man f�r mycket kolhydrater s� g�r man upp i vikt, �ter man f�r lite s� blir det motsatsen. Att stoppa i sig r�tt m�ngd s� att musklerna f�r energin som dem beh�ver f�r att bygga upp sig �r det viktigaste.

Det �r idag allm�nt accepterat att en allsidig tr�ning f�r gemene man b�r innefatta s�v�l styrke- som uth�llighetstr�ning. Tr�ningsmodellerna kompletterar varandra, f�rb�ttrad styrka f�rebygger skador och m�jligg�r en effektiv uth�llighetstr�ning. Medan uth�llighetstr�ningen medf�r h�g kalorif�rbrukning under arbetet, kan styrketr�ningen via en st�rre muskelmassa leda till h�gre kalorif�rbrukning i basaltillst�ndet (h�gre basalmetabolism).

Tr�ningsv�rk �r ofta resultatet av mycket intensivt muskelarbete eller av att en ovan r�relse utf�rts. Uppkomstmekanismen till DOMS (delayed onset of muscle soreness) �r inte helt klarlagd men den excentriska fasen synes ha en avg�rande roll f�r omfattningen av det inflammatoriska tillst�ndet. S�ledes �r tr�ningsv�rken mer uttalad efter aktiviteter som exempelvis l�pning i utf�rsbacke eller tr�ning med tunga vikter, d�r det excentriska inslaget �r betydande j�mf�rt med cykling eller simning som k�nnetecknas av uteslutande koncentriska muskelkontraktioner. F�rutom p�taglig subjektiv tr�ningsv�rk med palpations�mhet �r tillst�ndet associerat med funktionsf�rs�mring och avsev�rd �dembildning som kan kvarst� i mer �n en vecka. I samband med arbetsinducerad DOMS har p�visats l�ckage av muskelenzymer och skador av enskilda muskelfibrer huvudsakligen lokaliserade till myofibrillens Z-disk. L�mplig behandling �r att forts�tta att tr�na men med s�nkt belastning, eventuellt i kombination med byte av tr�ningsform under n�gra dagar. Tr�ningsv�rk undviks genom s�nkt belastning och kortare tr�ningstid i samband med att en ovan �vning p�b�rjas.

N�r man ut�var en l�ttare tr�ningsform f�r man s�llan skador som �r allvarliga. �kar man tr�ningen s� �kar �ven skaderisken. Till exempel kan en joggare i genomsnitt f� en l�ttare skada per �r, som utan behandling l�ker av sig sj�lv p�; cirka en vecka. Det �r ofta inflammationer i sen- och muskelf�sten som beror p� �verbelastning. Allvarligare skador blir det oftare i idrotter som man kommer i n�rkamp med andra, som innebandy, fotboll, basket mm.Det g�ller att f�rebygga skador genom att v�rma upp ordenligt, varma muskler och v�rme kan f�rhindra skador. Stretchar b�de f�re och efter tr�ningspasset. Se till att ha ordentliga skor eller utrustning som kr�vs. Att man b�rjar lugnt f�r att sedan n�r man �r mer uppv�rmd �ka intensiteten. Om man �r otr�nad ska man se till att inte �veranstr�nga sig och om man tr�nar l�nge att man kommer ih�g att dricka mycket v�tska. Skulle man str�cka en muskel eller ett ledband under tr�ning ska man kyla ner det drabbade partiet med is.Om man inte l�ter kroppen vila mellan h�rda tr�ningspass �r det risk f�r att man blir �vertr�nad. Det visar sig ofta som en l�ngvarig tr�tthet, energibrist och att framstegen med tr�ningen inte g�r lika bra som tidigare. Det g�ller �ven att �ta r�tt och anpassa maten efter hur du tr�nar. Det �r vanligt med �vertr�ning bland l�ngdistansidrottare och kvinnor som tr�nar mycket och ofta och som inte v�ger s� mycket.Om du k�nner dig krasslig och har en infektion i kroppen eller om du k�nner dig utmattad och svag, ska du avst� fr�n att tr�na, du kan annars drabbas av hj�rtmuskelinflammation och hj�rtrytmen kan rubbas. Man ska �teruppta tr�ningen igen n�r man k�nner sig frisk och har den r�tta orken.Genom sm�rtor och skador f�r man �kad kroppsk�nnedom. Man kan f� reda p� sina begr�nsningar och vet hur just sin egen kropp fungerar, s� varsamt som m�jligt t�njer gr�nser och vid behov avslutar passet.


Dagens citat
Websidan uppdaterad: 2020-12-28 13:41      besöksräknare<--besöksräknare
*^*^*^*^*        Lär dig närvaro med Qigong :        *~*~*~*~*

Qigong har sitt ursprung i Kinesisk medicin och har funnits i 5000 år.
Ordet Qi betyder - livsenergi och Gong extraordinärt arbete.
Qigong innebär alltså en träning som ger oss önskad kontakt med vår egen livsenergi.

För en stridskonstutövare innebät Qigongövningarna en förbättrad förmåga och koncentration att utföra tekniker och att fokusera sin kraft i en teknik.
För en motionär innebär utövande av Qigong stora fördelar då övningarna anses förebygga sjukdomar genom att stärka kroppens egna försvarsmekanismer.
Tre grundregler gäller för alla typer av Qigong, att reglera sinnet, andningen och kroppen.

Qigong har allmänt tillämpats i fyra olika områden.
1. Healing Qigong (Yi Gong) är en förebyggande och self-healing aspekt.
2. Yttre Qi healing (wai qi zhi Liao) är ett slags hälso bedömning där läkare använder helande energier från naturen och guidar det i hela kroppen.
3. Sport Qigong (wu gong) utvecklar de viktigaste komponenter till sport eller kampsporter som, styrka, koordination, kondition, snabbhet, flexibilitet och stå emot skador.
4. Andliga Qi Gong (för gong eller tao gong) är det praxis att utveckla självmedvetande, lugn och leva i harmoni med karaktär.

Med regelbunden Qigongträning påverkar du kropp och själ, du:
1.för mer energi
2.frigör spänningar
3.minskar stress
4.lindrar värk
5.för en bättre hållning
6.ökar koncentrationen
7.förbättrar sömnen>

översätt
 
 

Vi syns och se till att
du bara är ett klick borta